Vítame Vás!

Evanjelická luteránska cirkev - Cirkevný zbor v Kluži - Kostol Pietati

Postavený na severovýchodnom rohu Námestia zjednotenia, kostol predstavuje závažné kultúrne dedičstvo mesta. Jeho architektonický sloh harmonicky zlučuje prvky neskorého baroku s prvkami klasicizmu.

Kostol

Postavený na severovýchodnom rohu Námestia zjednotenia, kostol predstavuje závažné kultúrne dedičstvo mesta. Jeho architektonický sloh harmonicky zlučuje prvky neskorého baroku s prvkami klasicizmu.

Čítajte ďalej

Dejiny

Luteránske spoločenstvo v Kluži si postavilo po prvýkrát vlastnú modlitebňu na konci 17. storočia a v roku 1700 bola nad modlitebňou postavená veža.

Čítajte ďalej

Pietati je jediným evanjelickým luteránskym kostolom v Kluži.

Vykonávajú sa tu pravidelné služby Božie v maďarskej reči v každú nedeľu ráno o 10,00 hodine a raz mesačne sú tu aj služby v nemeckej reči.