A projektről

Projekt címe: A lutheránus püspöki templom helyreállítása

Kód SMIS: 118970

A kedvezményezett neve: Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház – Kolozsvári Egyházközség

A projekt általános célja a kolozsvári evangélikus-lutheránus templom turisztikai vonzerejének növelése a benne rejlő lehetőségek kiaknázásával, a templomépület felújítását követően. A projekt megvalósítása révén a templomba látogatók éves átlagos számának 6%-os növekedése várható.

Konkrét célkitűzések:

  1. A Kolozs megyei, Kolozsváron található evangélikus-lutheránus templom felértékelése a templom épületének rehabilitációjával annak érdekében, hogy a templom teljes mértékben integrálódjon a turisztikai körforgásba.
  2. A kolozsvári evangélikus-lutheránus templom megközelíthetőségének növelése a turisták minden kategóriája számára.
  3. A projekt és a kolozsvári evangélikus-lutheránus templom turisztikai kínálatának népszerűsítése.

A projekt eredménye egy felújított, védett és megőrzött műemlék (LMI kód: CJ-II-m-B-07306 – Evangélikus-Lutheránus templom Kolozsváron).

A projekt hozzájárul a rehabilitált templomnak a turisztikai körforgásba való integrálásához, a templom megközelíthetőségének növeléséhez a turisták minden kategóriája számára, és a kolozsvári evangélikus-lutheránus templom turisztikai kínálatának népszerűsítéséhez.

Projekt kezdete: 2015. szeptember 9.

Megvalósítási időszak a finanszírozási szerződés 2017. október 13-i aláírásától számított 48 hónap.

A projekt összértéke 6.563.766,42 lej, amelyből 4.343.016,41 lej uniós hozzájárulás (ERFA), 766.414,66 lej nemzeti hozzájárulás és 5.109.431,07 lej támogatás.

2015-ben a Kolozsvári Evangélikus-Lutheránus Egyházközség megkezdte a templom teljes felújításának előkészítését, azzal a céllal, hogy növelje a templom turisztikai vonzerejét és ezáltal a látogatók számát. A projekt irányításában a Regional Consulting & Management SA vett részt a Tektum Arhitectura és az Arta KFT mint tervező részvételével. Partnereink segítségével 2016-ban sikeres támogatási kérelmet nyújtottunk be a Regionális Operatív Program 2014-2020, 5. prioritási tengely – A városi környezet javítása és a kulturális örökség megőrzése, védelme és fenntartható használata, 5.1. beruházási prioritás – A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, népszerűsítése és fejlesztése című program keretében. 2017. október 13-án aláírták az 581. számú finanszírozási szerződést a Regionális Fejlesztési, Közigazgatási és Európai Alapok Minisztériumával (jelenleg Fejlesztési, Közmunkaügyi és Közigazgatási Minisztérium) mint irányító hatósággal és az Északnyugati Regionális Fejlesztési Ügynökséggel mint közreműködő szervvel.

2018. augusztus 13-án közbeszerzési eljárást követően a helyreállítási munkálatokra vonatkozó szerződést a Kvadrum Axis KFT és a Decorint KFT építőipari vállalatok által létrehozott társulással írták alá. Ugyanakkor az Ostentum KFT a kivitelezés során végig biztosította a műszaki felügyeletet. 2021.07.22-én került sor a kolozsvári evangélikus-lutheránus templom restaurálási munkálatainak átvételére.

A templommal párhuzamosan a teljes épületegyüttes, beleértve az egyházközség és a püspök székhelyét és irodáit, valamint az egykori evangélikus iskolát is, felújításra került, a munkálatok költségeit a magyar kormány és a Román Vallásügyi Államtitkárság biztosította.

A templom és a komplexum felszentelésére 2021. szeptember 24-én kerül sor.