Despre proiect

Titlul proiectului: Restaurare Biserica Episcopală Lutherană

Cod SMIS: 118970

Denumirea beneficiarului: Biserica Evanghelică Lutherană din România – Parohia Cluj

Obiectivul general al proiectului este creșterea atractivității turistice a Bisericii Evanghelice Lutherane din Cluj-Napoca prin valorificarea potențialului acestuia, ca urmare a restaurării clădirii bisericii. Prin implementarea proiectului se preconizează o creștere media a numărului anual de vizitatori ai Bisericii cu 6%.

Obiectivele specifice:

  1. Punerea în valoare a Bisericii Evanghelice-Lutherane din Cluj-Napoca, județul Cluj prin reabilitarea bisericii pentru integrarea în totalitate a bisericii în circuitul turistic.
  2. Creșterea accesabilității Bisericii Evanghelice – Lutherane din Cluj-Napoca, în rândul tuturor categoriilor de turiști
  3. Promovarea proiectului și ofertei turistice a Bisericii Evanghelice – Lutherane din Cluj-Napoca

Rezultatul proiectului este un obiectiv de patrimoniu (Cod LMI: CJ-II-m-B-07306 – Biserica Evanghelică Lutherană din Cluj-Napoca) restaurat, protejat și conservat.

Realizarea proiectului contribuie la integrarea bisericii reabilitate în circuitul turistic, creșterea accesabilității în biserică a tuturor categoriilor de turiști respectiv promovarea ofertei turistice a Bisericii Evanghelice Lutherane din Cluj-Napoca.

Data de începere: 9 septembrie 2015

Perioada de implementare este 48 de luni de la semnarea contractului de finanțare în data de 13 octombrie 2017.

Valoarea totală a proiectului este 6.563.766,42 lei, din care 4.343.016,41 lei contribuție UE (FEDR), 766.414,66 lei contribuție națională respectiv finanțare nerambursabilă 5.109.431,07 lei.

În anul 2015, Biserica Evanghelică Luterană din Români – Parohia Cluj a demarat pregătirea renovării complete a bisericii, cu scopul de a crește atractivitatea turistică a acesteia și implicit, numărul de vizitatori. În managementul proiectului s-a implicat firma Regional Consulting & Management SA cu participarea Tektum Arhitectura și Arta SRL în calitate de proiectant general. Cu ajutorul partenerilor noștri, în 2016 a fost depus o cerere de finanțare de succes în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural. La data de 13 octombrie 2017 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 581 cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (în prezent Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației) în calitate de Autoritate de Management și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.

În data de 13 august 2018, în urma organizării unei proceduri de achiziție, a fost semnat contractul de lucrările de restaurare cu asocierea formată din firmele de construcții Kvadrum Axis SRL și Decorint SRL. Totodată Ostentum SRL, a asigurat de supraveghere tehnică pe toată durata a execuției. În data de 22.07.2021 a avut loc recepția lucrărilor de restaurare a Bisericii Evanghelice Luterane din Cluj-Napoca.

În paralel cu biserica, întregul complex de clădiri, inclusiv sediul și birourile parohiei și ale episcopului, precum și fosta școală lutherană, au fost renovate, costurile lucrărilor fiind asigurate de guvernul maghiar și de Secretariatul de Stat pentru Culte din România.

Slujba de sfințire a bisericii și a complexului va avea loc la 24 septembrie 2021.