Rólunk

A város arculatát meghatározó épület

Akolozsvári evangélikus gyülekezet először a 17. század végén épített saját imaházat, majd 1700-ban az imaterem fölé tornyot emeltek. A 19. század elején a templomépítés ötletét felvető Johann Schmidt lelkész javaslatára a gyülekezet templom- és iskolaépítés céljából telket vásárolt a református egyháztól. 1803-ban kezdték el gyűjteni az adományokat a templom és az iskola felépítésére, azonban anyagi gondok miatt a munkálatok csak 1816-ban, Martin Liedemann lelkész idejében kezdődtek el.

A Pietati templom ünnepélyes alapkőletételére 1816. május 29-én került sor. A munkálatok vezetésével Georg Winkler kőművespallért és Christian Kiermayer ácspallért bízták meg. Az építkezés a további pénzhiány miatt több szakaszban folytatódott. A templomot végül csak tizenhárom és fél év múlva, 1829. november 29-én szentelték fel.

Fontos megemlíteni, hogy 1818-ban az udvarban, a templom sekrestyéje mellé megépítik az evangélikus iskolát is. Az egykori iskola épülete a mai napig az egyházközség udvarán áll.

A század elején épült környező épületek magasságát ellensúlyozva a kolozsvári evangélikus templom tornyát 1914-ben Akeszmann Albert nagyiparos és Reményik Károly építész tervei alapján négy méterrel megemelték. Az osztrák barokk stílusban épült evangélikus templom jelenlegi magassága 43 m, külső hosszúsága 34,6 m és szélessége 17,9 m, benn pedig a hajó hossza 16,3 m, szélessége 15,35 m, a szentély hossza 7,65 m és szélessége 10,4 m, illetve a legnagyobb belső magasság 15,8 m.

1820-tól a templom Híd utcai (ma Ferdinánd király utca) oldalán üzlethelyiségek kapnak helyet, amelyeket az 1958-as felújítási munkálatok során lebontanak. A Főtér északkeleti sarkán, a Híd és a Belmagyar/Kossuth utca találkozásánál található, későbarokk és neoklasszicista stíluselemeket ötvöző evangélikus templom hangsúlyosan meghatározza a város arculatát.

Empire berendezés és egyedi hangversenyorgona

Atemplom téglalap alapú hajóból, sokszögzáródású szentélyből és beugró toronyból áll, főhomlokzata a Kossuth Lajos utcára néz. A homlokzatán található a PIETATI felirat, amelynek jelentése „a kegyességnek” vagy „a lelkiségnek”, ezzel jelezve, hogy e templom a kegyességnek/lelkiségnek háza.
A templom berendezése változatlanul a 19. századi empire stílusú berendezés, amelynek legszebb darabjai a tojásléccel tagolt, tobozdíszes, 1826-ban faragott szószék, Lucas Hoch asztalosmester munkája, valamint a kompozit fejezetes oszlopokkal keretezett oltár, amelynek oromzatát Isten szeme és girlandos urnák díszítik. Az oltár szerkezetét Georg Schneider asztalosmester készítette. Az oltárkép Johann Gentiluomo bécsi akadémiai festő alkotása, és a Krisztus az olajfák hegyén jelenetet ábrázolja.

A templom másik látványossága az 1721-ből való, kagylódíszes kupájú, kőből készült keresztelőmedence, amelynek fehérre mázolt rézfedelén a Krisztus megkeresztelése jelenetet ábrázoló, fából készült barokk szobrocska található. A keresztelőmedencén a következő latin felirat olvasható:

IN HONOREM ET GLORIAM DEI LITET – Kedves áldozat Isten tiszteletére és dicsőségére

ECCLESIAE EMOLUMENTUM CURAVIT – Az egyház használatára készítette

Egy megfejtetlen monogram és a készítés esztendeje, azaz 1721.

A templomban a ludwigsburgi Walker cég által épített három manuálos pneumatikus hangversenyorgona kap helyet, amelyet 1913. április 5-én szenteltek fel. Ennek az orgonának az építését a kitörő világháború miatt nem fejezték be, a harmadik manuál soha nem került üzembe. A 2018–2021-es felújítás következtében az orgona teljes felújítására és a harmadik manuál megépítésére is sor került. Így jelenleg a kolozsvári evangélikus-lutheránus templomban lévő pneumatikus orgona a mostani kibővítés és felújítás után egyedinek számít, és Kolozsvár legjobb hangversenyorgonája lett.

A templom harangjainak a története is nagyon érdekes. Dr. Jászay Károly néhai gondnok feljegyzései alapján tudjuk, hogy a kolozsvári evangélikus-lutheránus egyházközségnek az évszázadok során hat új harangja volt, amelyből kettőt átöntettek, hármat pedig hadicélokra használtak fel. 1918-tól egy 6 mázsás nagy harang maradt az evangélikus templomtoronyban, a Szentháromság-harang. A jelenlegi templomrenoválási folyamat során, valamivel több mint 100 év elteltével, a 2020-as Összetartozás évében, két új harangot öntettünk a székelyudvarhelyi Lázár Imre öntödéjében, így ismét három harang ékesíti a kolozsvári lutheránus templomtornyot. Az újonnan készített harangok egyike 37 kg-os, és a Miatyánk-harang nevet viseli, a másik pedig 210 kg-os, és az Összetartozás-harang nevet kapta. A harangokat 2020. október 2-án fogadták és szentelték fel Kolozsváron.

Felújítás a hívek igényeire figyelve

A2021-ben befejeződött renoválás során az orgonán és a harangokon kívül további újdonságokkal is gazdagodott az evangélikus templom. Felkerült a toronyra a templom építésekor eltervezett óraszerkezet, és megtörtént a harangok korszerű, elektromágneses alapú automatizálása, illetve az óraszerkezettel való összekapcsolása is. A felújítás során különös figyelmet fordítottunk a családokra. A templom belső udvar felőli bejáratának átalakításakor a tolókocsis, fogyatékkal élő személyek igényeit is szem előtt tartottuk. Most már számukra is biztosítva van az akadálymentes bejárás a templomba.

Ugyanakkor a karzat alatti részben gyermeksarkot alakítottunk ki, amely egy hangszigetelő üvegfallal lezárt rész. Ide kicsik és nagyok is bemehetnek, és a hangosításnak köszönhetően látják és hallják is mindazt, ami a templomban történik – a gyermeksarokból azonban nem szűrődik ki semmilyen zaj. Így a családok, szülők, gyermekek egyaránt részt tudnak venni az istentiszteleteken és más eseményeken.

Kolozsváron ez az egyetlen evangélikus-lutheránus templom. Itt rendszeresen, minden vasárnap délelőtt 10 órától vannak magyar nyelvű istentiszteletek, valamint havi egy alkalommal német nyelvű istentiszteletet is tartanak. Ezenkívül rengeteg koncertnek, valamint kulturális eseménynek is helyet ad a Pietati templom, így ezt az Istenházát nemcsak az evangélikus hívek használhatják, hanem a kolozsvári lakosok is látogathatják, továbbá a belföldi, magyarországi és külföldi turisták számára is megtekinthető lesz.

Fotók: Váczi Roland

A projekt megvalósításának anyagi feltételei

2015-ben a Kolozsvári Evangélikus-Lutheránus Egyházközség megkezdte a templom teljes felújításának előkészítését, azzal a céllal, hogy növelje a templom turisztikai vonzerejét és ezáltal a látogatók számát. A projekt irányításában a Regional Consulting & Management SA vett részt a Tektum Arhitectura és az Arta KFT mint tervező részvételével. Partnereink segítségével 2016-ban sikeres támogatási kérelmet nyújtottunk be a Regionális Operatív Program 2014-2020, 5. prioritási tengely – A városi környezet javítása és a kulturális örökség megőrzése, védelme és fenntartható használata, 5.1. beruházási prioritás – A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, népszerűsítése és fejlesztése című program keretében. 2017. október 13-án aláírták az 581. számú finanszírozási szerződést a Regionális Fejlesztési, Közigazgatási és Európai Alapok Minisztériumával (jelenleg Fejlesztési, Közmunkaügyi és Közigazgatási Minisztérium) mint irányító hatósággal és az Északnyugati Regionális Fejlesztési Ügynökséggel mint közreműködő szervvel.

2018. augusztus 13-án közbeszerzési eljárást követően a helyreállítási munkálatokra vonatkozó szerződést a Kvadrum Axis KFT és a Decorint KFT építőipari vállalatok által létrehozott társulással írták alá. Ugyanakkor az Ostentum KFT a kivitelezés során végig biztosította a műszaki felügyeletet. 2021.07.22-én került sor a kolozsvári evangélikus-lutheránus templom restaurálási munkálatainak átvételére.

A templommal párhuzamosan a teljes épületegyüttes, beleértve az egyházközség és a püspök székhelyét és irodáit, valamint az egykori evangélikus iskolát is, felújításra került, a munkálatok költségeit a magyar kormány és a Román Vallásügyi Államtitkárság biztosította.

A templom és a komplexum felszentelésére 2021. szeptember 24-én kerül sor.